EUREKA CELTIC

Het internationale programma Celtic-Plus heeft als doel de mondiale concurrentiekracht van de Europese telecommunicatie-industrie te versterken. Zij doen dit door het steunen van innovatieve R&D-projecten in Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

De R&D-projecten vallen binnen de onderzoeksgebieden als 'Get Connected', 'While Connected', 'Future Internet relations' en 'Green-Internet relations'. In Celtic-Plus neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is daardoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Voor wie

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met onderzoek

Technologiegebieden

  • Infrastructure and connectivity aspects
  • Fixed/ Wireless, optics, energy-efficiency
  • Network architecture , autonomic networks
  • Digital home, digital enterprises
  • Digital City (incl. digital school, digital transport)
  • E-Health
  • Security, privacy, identity
  • Smart Grid, Water management & ICT

Projectselectie en evaluatie

Voor het verkrijgen van het Celtic-label dient men een project in bij het Celtic-Plus office. Bij een positieve evaluatie van het project, ontvangt het project het Celtic-Plus-label.

Vragen en hulp nodig?

Hebt u interesse om deel te nemen aan een Celtic-Plus project en bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de projectadviseurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij helpen u graag met het indienen van uw internationale project.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Celtic-Plus uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.