Horizon 2020

Het veiligheidsonderzoek is een relatief nieuw onderzoeksthema. Dit thema startte in het vorige Kaderprogramma. Het is een belangrijk onderdeel voor betrokken organisaties en is succesvol gebleken in het bijdragen aan veiligheidsoplossingen.

De maatschappelijke uitdaging “secure societies” richt zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en technologie. Het gaat daarbij om technologie voor de bestrijding van misdaad en terrorisme, crisismanagement en de externe dimensie van veiligheid. Het onderzoek is civiel georiënteerd. Technologieën die men inzet in zowel het civiele als het militaire domein komen wel aan bod. Denk bijvoorbeeld aan sensoren voor gevaarlijke stoffen en beschermende kleding.


Voor wie?

Iedere organisatie die actief is in veiligheidsonderzoek kan deelnemen. In de projecten is de betrokkenheid van een eindgebruiker van veiligheidsoplossingen een vereiste. Daarbij valt o.a. te denken aan politie of brandweer, beheerders van vitale infrastructuur en overheidsorganisaties. De Europese Commissie verplicht samenwerking met buitenlandse partners.

Onderwerpen

Secure societies is verdeeld in:

  • Bestrijding van misdaad, illegale handel en terrorisme
  • Het beschermen en minder kwetsbaar maken van de vitale infrastructuur
  • Versterking van grensbewaking
  • Versterking van cyber security
  • Versterking van de Europese weerbaarheid bij crises en rampen
  • Het waarborgen van privacy en vrijheid op internet en een beter (sociaalwetenschappelijk) begrip van alle aspecten van veiligheid
  • Versterking standaardisatie en interoperabiliteit van systemen
  • Ondersteuning van het externe veiligheidsbeleid van de EU, inclusief conflictpreventie en wederopbouw

De Commissie past de richting van de onderzoeksgebieden per tweejarig werkprogramma aan aan actuele ontwikkelingen.

Budget en indieningstermijn

Het budget voor secure societies bedraagt ongeveer € 1,5 miljard voor de periode 2014-2020.

Download: