PIB

Partners for International Business richt zich op groepen bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Kennisinstellingen kunnen deel uitmaken van de groep.

PIB werkt vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten. Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen. Hierdoor kunnen ondernemers kansen verzilveren.

Vraaggestuurd en flexibel

PIB is een vraaggestuurd, flexibel en slagvaardig programma. De inbreng van de overheid concentreert zich op economische diplomatie. Ook zijn er aanvullende activiteiten op het gebied van promotie en matchmaking.

Voor wie?

Een groep van minimaal 3 Nederlandse bedrijven kan een aanvraag indienen. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven in de Topsectoren. Dit zijn agri&food, chemie, creatieve industrie, energie, hightech systemen & materialen, life sciences & health, logistiek, tuinbouw en uitgangsmaterialen, en water. Ook kent PIB focuslanden. Wilt u zich beter positioneren voor projecten en financiering bij internationale organisaties? PIB ondersteunt u hierbij.

Budget

Voor 2014 bedraagt het budget € 6.305.000

Indieningtermijn

Indienen van een aanvraag is het hele jaar mogelijk.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma Partners for International Business uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.