PSI

Het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) is een subsidieprogramma gericht op de ondersteuning van vernieuwende investeringsprojecten in ontwikkelingslanden.

PSI was eerder bekend als PSOM.

Waarom PSI?

De doelen van PSI zijn economische groei, werkgelegenheid en inkomen voort te brengen in ontwikkelingslanden.

Voor wie?

PSI is bedoeld voor (Nederlandse) bedrijven die samen met een lokaal partnerbedrijf een vernieuwende investering willen doen. Deze investering vindt plaats in een van de PSI-landen.

Budget

Het budget voor de laatste PSI tender (sluitingsdatum: 10 maart 2014 om 15.00 uur) bedraagt 37 miljoen euro. Meer weten over voorwaarden en procedures? Kijk bij 'kom ik in aanmerking' en 'aanvragen'. Meer weten….

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het programma PSI uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Download: