Topsector Agri & Food

De Nederlandse agri&foodsector blinkt uit in innovaties en productiviteit. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 bedrijven R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland.

De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. De Topsector Agri&Food richt de activiteiten op 3 lijnen waarbinnen men economische en maatschappelijke uitdagingen oppakt. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding maar ook om duurzame voedselketens waarin mens dier en natuur centraal staan.

  1. Meer met minder
  2. Hogere toegevoegde waarde
  3. Internationaal leidersschap

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food

De TKI Agri&Food speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de agrifoodsector. Andere taken van de TKI zijn:

  • Kennisbehoefte van het bedrijfsleven in kaart brengen.
  • Advies geven aan het topteam welke onderzoeksthema's vast te stellen.
  • Voorstellen doen voor verdeling van de financiële middelen.
  • Coördinatie van de Europese activiteiten.
  • Contact onderhouden met de andere Topsectoren.

Download: