Topsector Chemie

De chemische industrie maakt en bewerkt producten door de chemische samenstelling van bestaande stoffen te veranderen.

In de categorieën basischemie, voedingsingredienten, coatings en high performance materialen hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit biedt ook mogelijkheden. De chemische sector wil de komende decennia een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Chemie

Binnen de Topsector Chemie bestaan 4 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). De TKIs spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Topsector Chemie.

TKI Institute for Sustainable Process technology
TKI Smart Polymeric Materials
TKI Nieuwe Chemische Innovaties
TKI Biobased Economy

Download: