Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie.

De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zorgen ervoor dat steden aantrekkelijk worden voor toeristen, bedrijven en bewoners. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. Bovendien is de creatieve sector een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Creatieve Industrie

De TKI CLICKNL speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de creatieve sector.