Topsector Hightech Systemen & Materialen

De topsector Hightech Systemen & Materialen omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.

Nederland heeft met grote en kleinere bedrijven een sterke positie in specifieke (niche) markten van de hightech sector. Denk aan lithografie en medische apparaten. Die positie moet worden versterkt en uitgebouwd. Omdat de sector high tech nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Mogelijkheden voor het mkb binnen de Topsector HTSM in de najaarscall 2013

  • R&D-samenwerkingsprojecten voor alle 16 thema’s (totaal beschikbaar budget € 1,54 miljoen).

Randvoorwaarden

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s/roadmaps van de Topsector HTSM.

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens, volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Beoordelingscriteria aanvragen

Iedere aanvraag doorloopt hetzelfde proces:

  • Is de aanvraag volledig?
  • Voldoet de aanvraag aan de formele eisen en randvoorwaarden uit de regeling?
  • Sluit de aanvraag aan bij de thema’s die door de topsector zijn geselecteerd?

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.