Topsector Life Sciences & Health

De Topsector Life Sciences & Health levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de (dier)gezondheid en welvaart.

Het werkterrein is heel breed. Van farmacie, biotechnologie en materialen tot diagnostiek, medische technologie en ‘telemedicine’. Voor maatschappelijke uitdagingen zorgt de Topsector ook voor oplossingen. Bijvoorbeeld de veranderende zorgvraag, of het verhogen van de arbeidsproductiviteit.

Thema's

De Topsector LSH heeft 10 innovatiethema’s gedefinieerd:

 1. Molecular diagnostics
 2. Imaging & image-guided therapies
 3. Homecare & self-management
 4. Regenerative medicine
 5. Pharmacotherapy
 6. One health
 7. Specialized nutrition, health & disease
 8. Health technology assessment & quality of life
 9. Enabling technologies & infrastructure
 10. Global health, emerging diseases in emerging markets

Mogelijkheden voor het mkb binnen de Topsector LSH in 2013

De Topsector LSH heeft gekozen om in 2013 mkb-ondersteuning op de volgende manieren mogelijk te maken:

 • Haalbaarheidsstudies (totaalbudget 500.000 euro)
 • R&D-samenwerkingsprojecten (totaalbudget 1,2 miljoen euro)

Deze calls zijn inmiddels gesloten.

Randvoorwaarden voor projecten

De activiteiten moeten passen binnen één van de Innovatiethema’s van de topsector LSH.

Aanvullende mogelijkheden specifiek voor TKI's in 2013

Specifiek voor ondersteunende activiteiten vanuit TKI’s voor mkb-ondernemers zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Netwerkactiviteiten (budget 100.000 euro)
 • Innovatiemakelaars (budget 200.000 euro)

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens, volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Beoordelingscriteria aanvragen

Iedere aanvraag doorloopt hetzelfde proces:

 • Is de aanvraag volledig?
 • Voldoet de aanvraag aan de formele eisen en randvoorwaarden uit de regeling?
 • Sluit de aanvraag aan bij de thema’s die door de topsector zijn geselecteerd?

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de MIT-regeling Topsector Life Sciences & Health uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Download: