Topsector Water

De topsector Water bestaat uit de clusters Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. Nederlandse kennis en kunde binnen deze clusters behoort tot de beste ter wereld.

Maritiem

Nederland is het maritieme centrum van Europa. Die sterke positie is mogelijk door de zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste havencapaciteit en binnenvaartvloot en een veelzijdige maritieme (maak)industrie. Daarnaast is Nederland wereldwijd toonaangevend in de offshore dienstverlening en de ontwikkeling van complexe maritieme systemen.

Deltatechnologie

Deltatechnologie maakt het mogelijk om in laag liggende deltagebieden te leven, te wonen en te werken. Nederlandse waterprofessionals spelen een rol bij grote nationale en internationale projecten. Bijvoorbeeld de aanleg van de tweede Maasvlakte, het ‘waterproof’ maken van New Orleans of de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg.

Watertechnologie

De watertechnologiesector is in staat om voor elke toepassing schoon water van de beste kwaliteit te leveren. De Nederlandse kennis en technologie om drink- en industriewater van het hoogste niveau te produceren, wordt wereldwijd toegepast en verkocht. Dit geldt ook voor onze kennis en technologie in het zuiveren en hergebruik van afvalwater.

Thema's

De Topsector Water heeft 11 innovatiethema’s gedefinieerd, verdeeld over de 3 clusters.

Mogelijkheden voor het mkb binnen de Topsector Water in de najaarscall 2013

De Topsector Water heeft gekozen om in 2013 mkb-ondersteuning op de volgende manieren mogelijk te maken:

 • Haalbaarheidsstudies (thema's 1 t/m 11) totaalbudget € 344.500

Randvoorwaarden voor projecten

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s van de Topsector Water. Wilt u een project indienen binnen een thema van de cluster watertechnologie? Dan betrekt u bij voorkeur eindgebruikers in het project en maakt u, waar mogelijk, gebruik van bestaande demofaciliteiten. Meer informatie daarover leest u bij de thema's.

Aanvullende mogelijkheden specifiek voor TKI's in de najaarscall 2013

Specifiek voor ondersteunende activiteiten vanuit TKI’s voor mkb-ondernemers zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Cluster deltatechnologie (thema’s 5 t/m 7)
  - Netwerkactiviteiten (budget € 25.000)
 • Cluster watertechnologie (thema's 8 t/m 11)
  - Netwerkactiviteiten (budget € 25.000)
  - Innovatiemakelaars (budget € 12.500)

Budgetverdeling

Voor alle onderdelen van de MIT-regeling geldt afhandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst (first come, first serve). Dit loopt door totdat het beschikbare budget op is. Bij overschrijding van de budgetgrens, volgt een loting tussen de ontvangen aanvragen op de dag van overschrijding. De uitslag van de loting bepaalt de volgorde van afhandeling.

Beoordelingscriteria aanvragen

Iedere aanvraag doorloopt hetzelfde proces:

 • Is de aanvraag volledig?
 • Voldoet de aanvraag aan de formele eisen en randvoorwaarden uit de regeling?
 • Sluit de aanvraag aan bij de thema’s die door de topsector zijn geselecteerd?

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MIT-regeling Topsector Water uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.