WBSO

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).

De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via uw belastingaangifte.

Budget WBSO en RDA

Het kabinet stelt jaarlijks in het Belastingplan het budget voor de WBSO en RDA vast. De realisatie kan afwijken van het budget.

  • WBSO € 756 miljoen in 2014
  • RDA € 302 miljoen in 2014
In een apart nieuwsbericht kunt u meer lezen over de wijzigingen in de WBSO en RDA in 2014.

Voor wie?

Nederlandse bedrijven kunnen voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten gebruikmaken van de WBSO en RDA. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals. Kennisinstellingen kunnen ook gebruikmaken van de WBSO als zij een onderzoeksproject voor een bedrijf uitvoeren. Zij kunnen geen RDA aanvragen.

Aanvragen

  • U kunt eenvoudig meerdere keren per jaar digitaal een aanvraag indienen.
  • U kunt een of meerdere projecten opnemen in uw aanvraag.
  • U kunt de RDA alleen tegelijkertijd met de WBSO aanvragen.
  • U ontvangt eerst een S&O-verklaring voor de WBSO. Daarna volgt een RDA-beschikking.

Leeswijzer: R&D en S&O

Op de WBSO/RDA webpagina’s gebruiken wij de Nederlandse term ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (afgekort tot S&O) en niet de Engelse term research & development (R&D).

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert WBSO en RDA uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.